Kantoorhygiëne: weer terug naar een schone en veilige werkplek

Kantoorhygiëne: weer terug naar een schone en veilige werkplek

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Deze versoepeling gaat aanstaande zaterdag, 26 juni in. 

Het nieuwe advies luidt dat werknemers die nu nog thuiswerken in overleg met hun werkgever maximaal de helft van de tijd ook op kantoor mogen werken. Op kantoor geldt nog wel altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of kantine. Zolang er anderhalve meter afstand gehouden kan worden, zijn mondkapjes niet verplicht.

Basisregels blijven gelden

Ondanks de versoepelingen, blijven de basisregels nog wel van kracht. Dus:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Bij klachten, blijf thuis en laat je testen
  • Was regelmatig je handen

Kantoorhygiëne moet beter

Om veilig terug te kunnen keren naar kantoor, zijn hygiëne en schoonmaak cruciaal. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het coronavirus zich op de werkvloer kan verspreiden.

We behandelen in deze whitepaper drie punten die belangrijk zijn voor een veilig en hygiënisch kantoor:

  • Schoonmaken
  • Ventilatie
  • Handhygiëne

Schoonmaken versus desinfecteren

Voor goede hygiëne zijn goed schoonmaken en slimme desinfectie essentieel. Wat betekent dat in de praktijk voor kantooromgevingen? Moet er schoongemaakt of gedesinfecteerd worden om het coronavirus buiten de kantoordeuren te houden?  Goed reinigen, met de juiste materialen en producten die voor Covid-19 ook van toepassing waren, zijn zeer effectief in de bestrijding van micro-organismen en virussen. 99,9% van aanwezig zichtbare vervuiling en onzichtbare organisch materiaal wordt door een goed uitgevoerde professionele reiniging (een vak professional met voldoende tijd en de juiste methode op de juiste plek) weggenomen.. Als je al wil desinfecteren, als daar noodzaak toe is, dan moet je allereerst schoonmaken om vervuiling te verwijderen.

Focus op contactvlakken

Maar wat moet je dan wanneer schoonmaken? Doelgerichte hygiëne is hierbij de key: focus op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken. Het is immers zonde om schoonmaakkracht en -tijd in te zetten op aspecten die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Contactoppervlaktes, dus zaken die vaak en door verschillende mensen worden aangeraakt, zijn hierbij het belangrijkst. Denk aan kranen, licht- en liftknopjes, relingen, het koffiezetapparaat en deurklinken. Maak die dus regelmatig schoon. Vergeet de toetsenborden niet schoon te maken. Vooral bij flexplekken is het belangrijk deze na elk gebruik te reinigen.

Zeker van een schone werkplek

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de werkplek van de werknemers schoon is. Dat geldt dus voor het bureau waar ze aan zitten en voor de vaste spullen die daarop liggen, zoals een toetsenbord, muis en telefoon. Gaat het om een vaste werkplek, waar dus altijd dezelfde persoon zit, dan wordt aangeraden om dit aan het einde van de werkdag goed schoon te maken.

Gaat het om een flexplek, waar dus verschillende mensen gebruik van maken, dan moet je een schoonmaakmoment inbouwen tussen twee gebruikers. Belangrijk daarbij is om duidelijkheid te verschaffen of de betreffende werkplek al schoongemaakt is of nog niet, zodat werknemers weten of ze veilig kunnen gaan zitten of dat ze beter op zoek kunnen gaan naar een ander plekje. HvH Cleaning & Facilities, andere schoonmaakbedrijven en facility managers hebben hier al allerlei creatieve oplossingen voor bedacht. Van kartonnen kaartjes die je over de stoel heen kunt hangen en handige schuifjes, tot aan placemats met een groene en rode kant.

Focus

Onwetendheid was lange tijd een grote beperking in ons vakgebied. Inmiddels kunnen wij doormiddel van data de schoonmaak plannen op basis van feiten, in plaats van gevoel. De nieuwste gebouwen beschikken over slimme sensoren die bezoekersstromen kunnen monitoren, zeepdispensers die aangeven als deze bijgevuld moeten worden, enzovoorts. In de praktijk blijkt echter dat deze technieken nog weinig worden toegepast in gebouwen. HvH Cleaning & Facilities heeft dan ook een manier gevonden om toch inzicht te krijgen in deze data maar dan met een investering van enkele euro’s per werkplek of ruimte. Deze data word gekoppeld aan onze software, waardoor de schoon te maken ruimtes of werkplekken worden ingepland om schoon te maken. Het is in deze periode belangrijker dan ooit te voren om de schoonmaak enkel in te zetten voor elementen en delen van het gebouw die daadwerkelijk zijn vervuild.

Ventilatie helpt coronabesmettingen te voorkomen

Inmiddels is bekend geworden dat aerogene transmissie (via hele kleine druppeltjes die in de lucht zweven) wel degelijk een rol speelt in de verspreiding van het coronavirus. Het RIVM schrijft daarover: “Uit epidemiologische en modelleringstudies blijkt dat onder bepaalde omstandigheden en over een grotere afstand ook indirecte transmissie via aerogene overdracht van infectieuze aerosolen kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.”

En: “Er is internationale consensus dat goede ventilatie bijdraagt respiratoire infecties zoals COVID-19 te voorkomen, maar het is onbekend in welke mate of wat de optimale ventilatiecapaciteit is. Ventilatie wordt niet als losstaande maatregel gezien maar als onderdeel van het geheel van maatregelen om transmissie van SARS-CoV-2 te voorkomen.”

Voor meer informatie hierover: 

Lucht verversen in plaats van recirculeren

Het advies dat het RIVM geeft: “Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.”

Een raam openen geeft dus altijd de voorkeur boven het aanzetten van de airco. Zeker indien je met vreemde bent, waarvan je niet weet of ze eventueel klachten zouden kunnen hebben.

Slechte handhygiëne in kantoren

Slechte handhygiëne is de belangrijkste oorzaak van ziekte in kantoren. Een hand bevat na een toiletbezoek 200.000.000 bacteriën. Slecht 70% van de toiletbezoekers wast de handen en 30% gebruikt zeep. Met deze handen raak je vervolgens alle handcontactpunten aan, die je “je raadt het al”, collega’s ook aanraken. Zo zijn de deurklink, trapleuning, koffieautomaat, printerknop en toetsenbord van de flexwerkplek een van de grootste zieke veroorzakers op de kantoren.

Voorlichting over handhygiëne

Handhygiëne is essentieel om besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen te beperken. Het nummer één advies van het RIVM in de strijd tegen het coronavirus is om je handen te wassen met zeep.  Maar voor effectieve hygiëne is het wel uiterst belangrijk dat je op de juiste manier je handen wast én droogt. Doe je dit niet, dan heeft het vrij weinig zin.

Dat betekent dat de werknemers die weer terugkomen naar kantoor goed moeten worden voorgelicht over het belang van goede handhygiëne en vooral ook over hoe je dat dan doet. Hoe was én droog je je handen op de meest hygiënische manier?

https://www.hvhcleaning.nl/hygiene-op-kantoor-tijdens-tweede-coronagolf/

Handhygiëne faciliteren met slimme touchless dispensers

Daarnaast moeten er natuurlijk ook voldoende faciliteiten beschikbaar zijn. Denk aan touchless kranen en dispensers. Ook is het belangrijk dat er altijd voldoende papieren handdoekjes beschikbaar zijn voor medewerkers en klanten om hun handen mee te wassen en te drogen. Een slimme dispenser die gebruik maakt van sensoren en data, kan hierbij helpen.

De voorkeur gaat uit naar papieren handdoekjes in plaats van luchtdrogers of kantoenen handdoekrollen. Bij deze laatste twee methodes vindt er het meest contact plaats met vaste onderdelen – dit verhoogt de kans op kruisbesmetting d.m.v. de bacteriën van de vorige gebruiker.

Kunnen wij met uw organisatie meedenken over één van bovenstaande punten of op andere deelgebieden van het facilitair werkveld. Neem dan nu contact op.

Share this post