Welke maatregelen tref je als bedrijf in verband met het Coronavirus?

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Maar wat kunnen bedrijven er nu eigenlijk aan doen, om ervoor te zorgen dat de kans kleiner wordt dat medewerkers ziek worden? Hieronder 10 tips voor bedrijven:

1. Zorg dat medewerkers hun hadden regelmatig wassen
Vaak de handen wassen moet natuurlijk onder normale omstandigheden ook. Roep medewerkers op om regelmatig de handen te wassen en instrueer ze over de manier waarop, bijvoorbeeld door middel van affiches. Stel daarnaast desinfecterende gel ter beschikking.

2. Zorg voor een goede schoonmaakdienstverlening
Bureaus, toiletten, faciliteiten ten behoeve van de catering en alle handcontactpunten dienen dagelijks gereinigd te worden. Indien dit niet het geval is neem dan contact op met het schoonmaakbedrijf om de frequentie te verhogen.

Computers, toetsenborden en telefoons die door meerdere mensen worden gebruikt dienen regelmatig geïnfecteerd te worden. Let op! Binnen de schoonmaakbranche worden computers en toetsenborden vaak niet opgenomen binnen de reguliere schoonmaakwerkzaamheden.

Weet u welke schoonmaakmethodes het schoonmaakbedrijf gebruikt? Er zijn namelijk veel bedrijven die nauwelijks gebruik maken van schoonmaakmiddelen of een desinfectans.

3. Zorg voor papieren zakdoekjes
Stel papieren zakdoekjes ter beschikking voor medewerkers die hoesten of niezen. Deze dienen gedeponeerd te worden in afgesloten afvalbakjes.

4. Meld klachten
Meld klachten telefonisch bij de huisarts of bedrijfsarts indien zij in een besmet gebied zijn geweest en de symptomen hebben. De gene moet in quarantaine blijven tot er uitslag is van de test.

5. Zorg dat zieke medewerkers thuis blijven
Licht medewerkers in over de rechten die ze hebben om thuis te werken of in geval van ziekte thuis te blijven (ben hier flexibel in). Indien medewerkers gedurende de dag ziek worden, plaats ze dan in een aparte ruimte of nog beter: Stuur ze dan naar huis!

6. Medewerkers met extra risico’s
Neem extra voorzorgsmaatregelen voor medewerkers die meer risico lopen om ziek te worden, denk aan oudere medewerkers of medewerkers met diabetes, hart- en vaatziekte of longaandoeningen.

7. Stimuleer thuiswerken
Indien er een uitbraak komt kan de overheid adviseren openbaar vervoer en drukbevolkte plaatsen te mijden. Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken kan het bedrijf toch doordraaien en lopen zij minder gevaar.

8. Productie komt stil te liggen
Indien de productie stil komt te liggen kan het bedrijf een beroep doen op werktijdkorting. Medewerkers krijgen dan gedeeltelijk een WW-uitkering voor de tijd dat er niet word gewerkt. De voorwaarden van deze regeling staan beschreven op de website van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

9. Tekortkoming in nakoming verbintenis
Doe op tijd een beroep op overmacht indien u zicht niet aan contractuele afspraken kunt houden. Hierdoor voorkomt u boetes in een later stadium.

10. Laat je niet gek maken
Blijf normaal nadenken, geen overdreven paniek! De tips die hierboven zijn genoemd zouden ook binnen een normale bedrijfsvoering gepromoot moeten worden.

Share this post